Barvářské zkoušky

Splnění limitních disciplin nebo BZ v kterékoliv ceně kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro lov a dosled spárkaté zvěře, jejíž stopa je stará přes 12 hodin.

Barvářské zkoušky se zkoušejí podle zkušebního řádu pro jezevčíky a teriéry nebo lovecké slídiče.

Návštěvnost